Ajuntament de Ludiente

Urbanisme

ORDENACIÓ URBANÍSTICA La delimitació dels usos del sòl permet definir les distintes categories d'ús del sòl a usar dins de qualsevol projecte que es vullga realitzar en un municipi. Cada una de les zones d'un municipi, ha de contindre el seu ús del sòl, que quedarà reflectit en el Pla General d'Ordenació Urbanística.

INTERVENCIÓ I DISCIPLINA

Llicències urbanístiques Llicència d'obres menor: Es tramiten com a llicència d'obres que no requerixen projecte tècnic d'obres d'edificació (obra menor), aquelles obres que no necessiten projecte d'obres d'edificació d'acord amb la legislació general d'ordenació de l'edificació, sense perjuí d'altres projectes tècnics exigibles legalment, i per considerar que en funció de la seua naturalesa o entitat, no tenen incidència urbanística. Llicència d'obres major: Aquelles que necessiten un projecte d'edificació al tindre incidència urbanística.

Llicències d´Ocupació Es tramiten com a llicències Definitives i de Primera Ocupació, aquelles actuacions de nova construcció, reforma, ampliació, les obres de les quals estan totalment acabades i pretenen ser ocupades.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal