Ajuntament de Ludiente

Béns

INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS L'Inventari és el registre administratiu en què consta inscrit el conjunt de béns i drets la titularitat del qual correspon a l'entitat local. En l'inventari es ressenyaran, per separat, segons la seua naturalesa, agrupant-los segons els epígrafs següents: 1r Immobles. 2é Drets Reals. 3é Mobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor econòmic. 4é Valors mobiliaris, crèdits i drets de caràcter personal de la corporació. 5é Vehicles. 6t Semovents. 7é Mobles no compresos en els anteriors enunciats. 8é Béns i drets revertibles. La ressenya dels béns en l'inventari s'efectuarà amb numeració correlativa per cada un d'ells, dins del respectiu epígraf.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal